đào xuân đạt

24 TUỔI, hà nội

From Zero to Hero!
Thành viên cùng đội
Xem NewsFeed của đội
  • 0 Bức ảnh

  • 0 VIDEO

  • 0 Lượt tương tác

  • Rời "nhà chung" gần 1 ngày rồi mới thấy nhớ những lúc anh em bên nhau: "Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở..."