Nghiem Minh duc

25 TUỔI, Hanoi

Hãy gọi mình là Bobby Nghiêm!
Facebook: Bobby Nghiêm

I am who I am to you

Be pretty and proactive everyday!!!
Thành viên cùng đội
Xem NewsFeed của đội
  • 0 Bức ảnh

  • 0 VIDEO

  • 0 Lượt tương tác